מאכילים אנשים רעבים עם כונן אוכל

האכלת אנשים רעבים עם רעב אוכל נוכח בכל מקום. זה קורה גם בקהילה שלך גם אם אתה לא שם לב